Verzend en leveringsbeleid

1. Bestelling

1.1 Alle gegevens en de informatie die de cliënt bezorgt aan www.katrutseldesign.be in verband met zijn bestelling zijn bindend. www.katrutseldesign.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het foutief ingeven van gegevens door de Cliënt. www.katrutseldesign.be treft ook geen verantwoordelijkheid voor eventuele vertraging bij de levering of de onmogelijkheid om bestelde producten te leveren.

1.2 De automatische registratiesystemen bieden voldoende bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.

1.3 Na ontvangst van de bestelling door www.katrutseldesign.be bevestigt deze aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling via een e-mail op het e-mailadres dat de cliënt heeft opgegeven bij zijn registratie. De verkoop geldt pas als afgesloten na verzending van de e-mail ter bevestiging van de bestelling.

1.4 www.katrutseldesign.be houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren zonder verdere toelichting, onder andere in het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of bij geschillen rond de betaling van één of meerdere eerdere bestellingen.

1.5 De bestelling is pas definitief na aanvaarding door www.katrutseldesign.be én na betaling door de cliënt van het volledige verschuldigde bedrag inclusief verzendingskosten, conform de overeengekomen betaalmethode.

1.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal www.katrutseldesign.be via e-mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

 

2. Online aankoop en verzendingskosten

2.1 De prijs is steeds opgegeven in euro en BTW inclusief.

2.2 Verzending gebeurt door MyParcel, een verzending binnen België 6,50 euro en Nederland 9 euro. (Deze kan wijzigen indien de leveringsdienst deze aanpast) Bij een bestelling boven de 100 euro vallen de verzendingskosten weg.

De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs inclusief BTW en alle bijhorende kosten. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten.

2.3 De prijzen die van toepassing zijn op de bestelling, zijn deze van de laatste door www.katrutseldesign.be meegedeelde prijs. De producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de registratie van de bestellingen.

2.4 Alle prijzen op website www.katrutseldesign.be kunnen op ieder moment worden gewijzigd.

 

3. Betaling

3.1 Het totale bedrag van de bestelling overeenkomstig de bestelbevestiging dient onmiddellijk betaald te worden via één van de betalingsmiddelen aangegeven bij de bestelling.

De betaling van de aankopen dient te gebeuren door een kredietkaart van het type Visa of Mastercard, dan wel via bankcontact, maestro, overschrijving of ideal.

De gebruiker geeft de naam op die op zijn kredietkaart staat, het nummer van de kaart, de vervaldatum en het controlenummer. Sommige uitgevende bankinstellingen kunnen een bijkomende handtekening eisen van het type digipass. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na verificatie met de uitgevende bankinstelling. Indien de betaling wordt bevestigd, zal de afschrijving plaatsvinden, na de facturatie van de bestelling, en dit volgens de modaliteiten overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven.

3.2 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt enkel effectief wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling haar akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.

3.3 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel bank- of kredietkaartfraude tegen te gaan. Het ontbreken van de nodige gegevens in verband met de bestelling verhindert de uitvoering van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of van een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van opname in een bestand van wanbetalingen of overgemaakt worden aan de bevoegde overheid.

 

4. Levering

4.1 De levering gebeurt door My parcel. 

4.2 De verkoper zal zich naar beste kunnen inspannen opdat de leveringen na bevestiging van de bestelling door www.katrutseldesign.be en de aanvaarding van de betaling door de instelling belast met de transactie, gebeuren binnen een termijn van min.2 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België. De gemiddelde levertermijn bedraagt tussen de 2 en 3 werkdagen. 

4.3 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. Er geldt geen solidaire aansprakelijkheid in hoofde van www.katrutseldesign.be.

4.4 De overdracht van het risico aan de koper geschied op het tijdstip van levering. Elke levering wordt geacht te zijn voltrokken zodra het Product ter beschikking wordt gesteld volgens de door de koper gekozen leveringswijze. Het controlesysteem dat wordt gebruikt door de onderneming die het pakket bezorgt, levert het bewijs van terbeschikkingsstelling.

4.5 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

4.6 Wanneer een pakket niet in ontvangst genomen werd ondanks passage van de vervoerder, wordt het teruggezonden naar www.katrutseldesign.be en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal www.katrutseldesign.be rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door de koerierdienst.

4.7 De koper dient de geleverde producten of artikels bij ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten of artikels niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn de koper onmiddellijk www.katrutseldesign.be op straffe van vervalhiervan per e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met Katrutsel design alvorens tot gebruik over te gaan.

4.8 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.